dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ

jacek.ostaszewski@uj.edu.pl

Teoretyk filmu. Główny obszar zainteresowań badawczych wiąże się z kognitywną teorią filmu. Zajmuje się odbiorem filmów fabularnych, procesami rozumienia opowiadań filmowych (książka Rozumienie opowiadania filmowego obok modelu opisującego proces rozumienia filmu fabularnego zawierała także analizę skrzywień konstrukcyjnych, jakie pojawiły się w wypowiedziach badanych grup odbiorców filmów). Drugim wątkiem zainteresowań badawczych jest narratologia, a dokładnie modele narracji filmowej we współczesnym kinie; w swych analizach podejmuje zagadnienia m.in.: konstrukcji czasu w opowiadaniu, wiarygodności narratora, zmiennych form subiektywizacji itp.

W latach 2008-2016 (dwie kadencje) był dziekanem Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

 

Najważniejsze publikacje

 

Film i poznanie. Wprowadzenie do kognitywnej teorii filmu, Kraków: Wyd. UJ 1999;

Rozumienie opowiadania filmowego, Kraków: Wyd. UJ 1999;

Kognitywna teoria filmu. Antologia przekładów, Kraków: Baran i Suszczyński 1999 (redakcja);

Historia myśli filmowej. Podręcznik, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria 2007 (współredakcja i współautorstwo z Alicją Helman).

Artykuły:

Film jako działanie. Użycie teorii aktów mowy w teorii filmu [w:] A. Helman, Historia semiotyki filmu, Warszawa 1993, t. 2, s. 100-114;

Przetwarzanie poznawcze na przykładzie odbioru „Laury" Otto Premingera, „Principia", 2000, t. XXVI, s. 71-97;

„Podejrzani" Bryana Singera. Przypadek kłamstwa narracyjnego, „Kwartalnik Filmowy" 2004 nr 46, s. 26-42;

W pętli zapomnienia. Analiza narracyjna filmu ‘Memento' Christophera Nolana [w:] P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2007, s. 133-163.

Narrator niewygodny w filmie fabularnym, "Kwartalnik Filmowy" nr 71-72 2010, s. 60-74.

Film jako komunikat [w:] P. Francuz (red.), Komunikacja wizualna, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2012, s. 203-225.