dr hab. Joanna Wojnicka, prof. UJ

wojnicka@uj.edu.pl

Dyrektor Instytutu Sztuk Audiowizulnych

Specjalizuje się w historii kina europejskiego. W kręgu jej zainteresowań znajdują się szeroko pojęte związki kina z innymi sztukami, zwłaszcza: literaturą, malarstwem i teatrem.

 

Ważniejsze publikacje:

 

książki:

Świat umierający. O później twórczości Luchino Viscontiego, Kraków 2001.

Słownik wiedzy o filmie, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa-Bielsko Biała 2008 (współaut. Olga Katafiasz).

artykuły:

Andriej Michałkow-Konczałowski. Wędrówka przez konwencje [w:] Autorzy kina europejskiego, Grażyna Stachówna, Joanna Wojnicka (red.), Kraków 2003;

Obraz rzeki w filmie fabularnym [w:] Rzeki, kultura, cywilizacja, historia, tom 11, Jerzy Kołtuniuk (red.), Katowice 2002;

Madonna z rzymskich przedmieść [w:] Pasolini: Tak pięknie jest śnić, Andrzej Pitrus (red.), Kraków 2002;

Pan Proust i jego służąca [w:] „Kwartalnik Filmowy" 2001, nr 33;

Zmysły. Film Luchino Viscontiego. Opowiadanie Camilo Boito [w:] „Kwartalnik Filmowy" 1999, nr 26-27;

Rozbójnicy i muszkieterowie. Szkic o filmach płaszcza i szpady [w:] Wokół kina gatunków, red. Krzysztof Loska, Kraków 2001;

Janusz Majewski – literatura i styl [w:] Autorzy kina polskiego, red. Grażyna Stachówna i Joanna Wojnicka, Kraków 2004;

Elem Klimow. Apokalipsa naszych czasów [w:] Autorzy kina europejskiego III, red. Alicja Helman i Andrzej Pitrus, Kraków 2007;

Wasilij Szukszyn. Szkic do portretu [w:] Autorzy kina europejskiego IV, red. Alicja Helman i Andrzej Pitrus, Kraków 2008;

Aszuch i radzieccy cenzorzy [w:] „Didaskalia" 2007, nr 82;

Awangarda i tradycja, czyli jak rosyjscy filmowcy stworzyli rewolucję [w:] „Didaskalia" 2008, nr 85-86.