dr Magdalena Zdrodowska

magda.zdrodowska@uj.edu.pl

Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Sztuk Audiowizualnych. 

Etnolog i medioznawca, adiunkt w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadzi kursy z dziedziny kulturoznawstwa i medioznawstwa. W 2010 roku obroniła pracę doktorską poświęconą telewizji, jako narzędziu międzykulturowej komunikacji (Telewizja na pograniczach, 2013). Aktualnie koncentruje się na skomplikowanych relacjach g/Głuchych i technologii w tym: technologii rządzenia, medycznych, biotechnologii, narzędzi reprezentacji obrazu i dźwięku a także technologii dedykowanych osobom niesłyszącym. Jest członkiem redakcji „Przeglądu Kulturoznawczego", współpracuje jako recenzent z czasopismem „Ekrany" oraz z Małopolskiem Instytutem Kultury w charakterze eksperta.

Jako visiting researcher prowadziła badania w School of Bussiness na York University w Toronto (w listopadzie 2011 roku) oraz na Gallaudet University w Waszyngtonie (wrzesień-październik 2014). Kompetencje badawcze podnosiła zaś w Leibniz Institute for the Social Sciences w Kolonii (sierpień 2012).

Laureatka nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za książkę Telewizja na pograniczach (2013)

W 2012 roku wraz z dr Joanną Walewska (UMK) zorganizowała szkołę letnią Media Ecologies – bezpłatną dla uczestników serię warsztatów i spotkań z artystami i specjalistami z Polski, Czech, Hiszpanii i Kanady.

Aktualnie realizuje projekt badawczy "Telefon, kino i cyborgi. Relacje rozwoju technologii i społeczności niesłyszących w XX i XXI wieku" finansowany z funduszy Narodowego Centrum Nauki.
 

Publikacje

Telewizja na pograniczach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Wybrane rozdziały w tomach zbiorowych:

Social media and Deaf empowerment: The Polish Deaf communities' online fight for representation w Disability and Social Media pod red. Katie Ellis i Mike Kent, Ashgate (2016).

Głusi-telefony-cyborgi. Alternatywne opowieści o technologii w Deaf Studies w Polsce. Tom 1 pod red. M. Saka, Polski Związek Głychych, Łódź 2014.

Strategie sieciowe grup wykluczonych w Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni pod red. A. Kłonkowskiej, M. Szulca, Wydawnictwo Uniwersytety Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 61-76.

Popularne narracje podróżnicze – turystyczne światy przedstawiane w Internecie wLiberatura, e-literatura i …. Remiksy, remediacje, redefinicje pod red. M. Górskiej-Olesińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Opolu, Opole 2012, s.249-264.

Krakowianie usieciowieni w Specerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji pod red. A. Nacher, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2012, str. 19-67.

Branding narodowy – między marketingiem a medialnym autoportretem w Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki pod red. A. Gwoździa, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, str. 180-204.

 

Wybrane artykuły w czasopismach naukowych:

Narracje migane. O formach twórczości językowej g/Głuchych, „Przegląd Kulturoznawczy", 2014, nr 20.

#occupywallstreet. Z twittera na ulice – analogowe formy protestu, "Kultura Współczesna", 2014, nr 4, s.32-39.

E-, Cyberfolklor. Nowy paradygmat badania nowych mediów?, „Kultura Popularna" 2012, 3(33), s. 20-30.

Národopis, etnografia, antropologia społeczna, antropologia kulturowa … Kilka uwag o historii nauk o kulturze w Czechach, „Przegląd Kulturoznawczy", 2011 (2), s. 163-182.

Life in a Day – kilka uwag o YouTube, vlogowaniu i audiowizualnej rewolucji, „Ekrany", nr 3-4, 2011.

Mediated dialog between cultures. A (dis)trust's impact on minorities' television programmes' production and reception, "Człowiek i społeczeństwo" 2010, tom XXXI, Intercultural Dialog on Trust, s. 111-122.

2007, Potoczny wizerunek Podlasia – strategie kreowania wizerunku regionu , „Pogranicze. Studia Społeczne", tom. XII, s. 11-36.

2006, Region w sieci - regionalista w sieci, „Małopolska. Regiony-Regionalizmy-Małe ojczyzny", s. 283-292.

2005, Obraz regionu w telewizji regionalnej. Podlasie w Telewizji Białystok,,„Pogranicze. Studia Społeczne", tom. XII, s.161-182.

 

Teksty w tomach pokonferencyjnych:

2007, Television as a Form of Transborder Cooperation [w:] Processes of European Integration and Transborder Cooperation, Lutsk, Ukraina, s.476-478.

2014, The Networked Deaf. New Media Platforms as a New Public Sphere for the Deaf[w:] Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012, pod red. I. Reifová, T. Pavlíčková, Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholar Publishing.