Dyżury

Aktualne dyżury pracowników (sem. zimowy 2018/19)

Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Krzysztof Loska, pok. 2.210

środa, 14.00-15.00. Dnia 14.11.2018 dyżur odbędzie się w godz.10.15-11.00

Z-ca Dyrektora Instytutu – dr Magdalena Zdrodowska, pok. 2.212

wtorek, 11.30-12.30

Prof. dr hab. Andrzej Pitrus:

Prof. dr hab. Łukasz Plesnar: czwartek, 13.00

Prof. dr hab. Grażyna Stachówna: wtorek, 14.00-15.00

Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk: środa, 11.15-12.15

Dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ: czwartek, 13.00-13.45

Prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz: wtorek, 11.30-12.30

Dr hab. Łucja Demby: urlop naukowy

Dr hab. Jadwiga Hučková: wtorek, 15.00-16.00

Dr hab. Iwona Kolasińska-Pasterczyk: urlop naukowy

Dr hab. Joanna Wojnicka: wtorek, 14.00-15.00

Dr hab. Rafał Syska: piatek (co dwa tygodnie) 14.45-15.30. Terminy dyżurów

w pierwszym semestrze: 12 X, 26 X, 9 XI, 7 XII, 21 XII, 4 I, 18 I

Dr hab. Anna Nacher: wtorek, 10.00 - 11.00

Dr Waldemar Frąc: środa, 13.00-13.30; czwartek, 11.00-11.30

Dr Sebastian Jagielski: wtorek, 10.30-11.30

Dr Magdalena Podsiadło-Kwiecień: piątek, 12.00-13.00

Dr Ewelina Twardoch-Raś: środa, 12.00-13.00

Mgr Tomasz Dettloff: piątek, 8.45-9.45