Dyżury pracowników w sesji

Dyżury pracowników Instytutu Sztuk Audiowizualnych

sesja 

Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Krzysztof Loska, prof. UJ, pok. 2.212

 

Z-ca Dyrektora Instytutu – dr Magdalena Zdrodowska

 
 

Prof. dr hab. Łukasz Plesnar:

Prof. dr hab. Andrzej Pitrus:

Prof. dr hab. Grażyna Stachówna: 

Dr hab. Joanna Wojnicka: 

Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk: 

Dr hab. Łucja Demby:

Dr hab. Jadwiga Hučková:

Dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ: 

Dr hab. Iwona Kolasińska-Pasterczyk:

Prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz: 

Dr hab. Rafał Syska:
Dr hab. Anna Nacher: 

Dr Waldemar Frąc: 

Dr Sebastian Jagielski: 

Dr Magdalena Podsiadło-Kwiecień: 

Zobacz również