Dyżury pracowników w sesji

Dyżury pracowników Instytutu Sztuk Audiowizualnych

sesja letnia roku akad. 2016/2017

Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Krzysztof Loska, prof. UJ, pok. 2.212,

 środa, 14:15-15:00

Z-ca Dyrektora Instytutu – dr hab. Joanna Wojnicka: 20.06.2017,12:00; 28.06.2017,12.00;29.06.2017, 15.00

Prof. dr hab. Tadeusz Lubelski:  21.06.2017 (środa), 13.00

Prof. dr hab. Łukasz Plesnar:

Prof. dr hab. Andrzej Pitrus:

Prof. dr hab. Grażyna Stachówna:
 

Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk:

Dr hab. Łucja Demby: 16.06.2017, 12:00-13:00

Dr hab. Jadwiga Hučková: 21.06.2017, 14:00-15:00; 30.06.2017, 14:00-15:00;12.09.2017, 12:00-13:00

Dr hab. Iwona Kolasińska-Pasterczyk:

Dr hab. Małgorzata Radkiewicz, prof.UJ: 23.06.2017,12.00-13.00;26.06.2017,9.00-10.00; 05.09.2017, 12.00-13.00

Dr hab. Rafał Syska: 21.06.2017, 9.00-10.00


Dr hab. Anna Nacher: 28.06.2017,12.00-13.00;12.09.2017,12.00-13.00

Dr Waldemar Frąc: wtorek, 10.30 (sesja poprawkowa)

Dr Sebastian Jagielski: 23.06.2017, 10.00-11.00; 26.06.2017, 12.00-13.00.

Dr Magdalena Podsiadło-Kwiecień: 19.06.2017, 12.00; 05.09.2017, 12.00

Zobacz również