Dyżury pracowników w sesji

Dyżury pracowników Instytutu Sztuk Audiowizualnych

sesja 

Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Krzysztof Loska, prof. UJ, pok. 2.212

Z-ca Dyrektora Instytutu – dr Magdalena Zdrodowska

Prof. dr hab. Tadeusz Lubelski:  

Prof. dr hab. Łukasz Plesnar:

Prof. dr hab. Andrzej Pitrus:

Prof. dr hab. Grażyna Stachówna:

Dr hab. Joanna Wojnicka: 

Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk:

Dr hab. Łucja Demby: 

Dr hab. Jadwiga Hučková: 

Dr hab. Iwona Kolasińska-Pasterczyk:

Dr hab. Małgorzata Radkiewicz, prof.UJ: 

Dr hab. Rafał Syska: 


Dr hab. Anna Nacher: 

Dr Waldemar Frąc: 

Dr Sebastian Jagielski: 

Dr Magdalena Podsiadło-Kwiecień: 

Zobacz również