Dyżury

Aktualne dyżury pracowników (sem. letni 2019/20)

Dyrektor Instytutu – dr hab. Joanna Wojnicka, prof. UJ, pok. 2.210

 

Z-ca Dyrektora Instytutu – dr Waldemar Frąc, pok. 2.212

 

Prof. dr hab. Krzysztof Loska

Prof. dr hab. Andrzej Pitrus:

Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk:

Prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz:

Prof. dr hab. Jacek Ostaszewski:

Dr hab. Łucja Demby, prof. UJ:

Dr hab. Jadwiga Hučková, prof. UJ:

Dr hab. Iwona Kolasińska-Pasterczyk, prof. UJ:

Dr hab. Anna Nacher, prof. UJ:

 

Dr hab. Rafał Syska, prof. UJ:

Dr Magdalena Zdrodowska

Dr Sebastian Jagielski:

Dr Magdalena Podsiadło-Kwiecień: urlop naukowy 

Dr Ewelina Twardoch-Raś:

Dr Miłosz Stelmach:

Mgr Tomasz Dettloff: