Witaj na oficjalnej stronie ISzA UJ

 

Komunikat w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020_21 oraz organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej

 

Komunikat w sprawie zasad i zaleceń dotyczących przebywania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych w budynku WZiKS oraz obsługi studenta w okresie pandemii.

 

Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej z dnia 6 maja 2020 r.

 

w sprawie zasad realizacji zajęć w semestrze letnim r.a. 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych na WZiKS UJ

 

W celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 informujemy, że:

- do odwołania wstrzymuje się bezpośrednią obsługę studentów oraz wstęp studentów do budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

- w sprawach pilnych proszę kontaktować się z sekretariatem za pośrednictwem poczty elektronicznej

- wszystkie legitymacje studenckie z terminami ważności 31.03.2020 oraz 31.10.2020 są ważne do dnia 29.11.2020 r., bez konieczności fizycznego ich przedłużania

- do odwołania zawieszone zostają dyżury pracowników oraz Pracownie Radiowa i Telewizyjna.

- informacje na temat organizacji pracy Biblioteki Wydziałowej WZiKS dostępne są na stronie https://biblioteka.wzks.uj.edu.pl/

 

Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie zasad przeprowadzania stacjonarnych egzaminów dyplomowych

 

Prosimy na bieżąco śledzić komunikaty na stronie WZiKS https://wzks.uj.edu.pl/koronawirus

 

 

Rekrutacja. Informacje dla kandydatów (kierunek Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach)

 

Podstawowym źródłem informacji dla osób zainteresowanych studiowaniem w naszym Instytucie jest główna strona UJ z wszystkimi zasadami rekrutacji na studia dla obywateli polskich oraz obywateli innych krajów: www.rekrutacja.uj.edu.pl

Aktualny katalog studiów zawierający kryteria kwalifikacji, terminy, limity i inne informacje można znaleźć na stronie www.irk.uj.edu.pl

 

Nabór na rok akademicki 2020/2021

 

Karta studiów dla kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Karta studiów dla kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, studia stacjonarne drugiego stopnia

Karta studiów dla kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, studia niestacjonarne (dawniej zaoczne) pierwszego stopnia

 

O Instytucie

 

 

 

Instytut Sztuk Audiowizualnych łączy wielowiekowe dziedzictwo i prestiż Uniwersytetu Jagiellońskiego z najnowszymi metodami kształcenia w zakresie wiedzy o filmie, mediach audiowizualnych i grach wideo.

Wszyscy nasi studenci otrzymują możliwość zdobywania wiedzy w nowocześnie wyposażonych salach III Kampusu UJ. Zapewniamy im kontakt z wybitną kadrą naukowo-dydaktyczną oraz satysfakcję ze studiowania na wyjątkowej uczelni i w oferującym wiele atrakcji Krakowie. Każdy z naszych studentów może korzystać z internetowych baz książek i czasopism, rozwijać swoje pasje pod kierunkiem wykładowców, poszerzać wiedzę i międzynarodowe kontakty dzięki licznym ofertom stypendiów zagranicznych, a także współpracować z niezwykle aktywnymi studenckimi kołami filmoznawców i medioznawców.

Studiowanie w Instytucie Sztuk Audiowizualnych to nie tylko możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji, ale też rozwijania swoich zainteresowań i łączenia kinofilskiej przyjemności z pogłębionymi badaniami nad kulturą audiowizualną.

Fot. z archiwum Instytutu, fotografia otworkowa wykonana przez studentów ISzA UJ.

 

 

My na Facebooku