O Instytucie

 

 

 

Instytut Sztuk Audiowizualnych łączy wielowiekowe dziedzictwo i prestiż Uniwersytetu Jagiellońskiego z najnowszymi metodami kształcenia w zakresie wiedzy o filmie, mediach audiowizualnych i grach wideo.

Wszyscy nasi studenci otrzymują możliwość zdobywania wiedzy w nowocześnie wyposażonych salach III Kampusu UJ. Zapewniamy im kontakt z wybitną kadrą naukowo-dydaktyczną oraz satysfakcję ze studiowania na wyjątkowej uczelni i w oferującym wiele atrakcji Krakowie. Każdy z naszych studentów może korzystać z internetowych baz książek i czasopism, rozwijać swoje pasje pod kierunkiem wykładowców, poszerzać wiedzę i międzynarodowe kontakty dzięki licznym ofertom stypendiów zagranicznych, a także współpracować z niezwykle aktywnymi studenckimi kołami filmoznawców i medioznawców.

Studiowanie w Instytucie Sztuk Audiowizualnych to nie tylko możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji, ale też rozwijania swoich zainteresowań i łączenia kinofilskiej przyjemności z pogłębionymi badaniami nad kulturą audiowizualną.

Fot. z archiwum Instytutu, fotografia otworkowa wykonana przez studentów ISzA UJ.

 

 

My na Facebooku