Aktualne harmonogramy zajęć

HARMONOGRAM 2017/2018, SEMESTR II

 

1 ROK

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-9.30

 

 

 

 

 

 

9.45-11.15

 

 

Lektorat, gr. C1

Mgr K. Machała, s.

2.106

 

Warsztaty filmowe, gr. A, mgr T. Dettloff, s.

2.115

11.30-13.00

 

 

Lektorat, gr. C1

Mgr K. Machała, s.

2.106

 

Historia kina niemego

Prof. dr hab. Ł.  Plesnar, s. 2.115

Warsztaty filmowe, gr. B, mgr T. Dettloff, s.

2.115

13.15-14.45

 

 

Lektorat, gr. B2

Mgr K. Machała, s.

2.106

Wprowadzenie do wiedzy o mediach, mgr E. Twardoch-Raś, gr. A, s. 2.110

Wprowadzenie do wiedzy o grach, mgr Justyna Janik, gr. B, s. 2.106

Kurs z kina niemego lub klasycznego, mgr M. Katner (co dwa tygodnie), s. 2.108

15.00-16.30

W-F

Historia filozofii,

dr W. Frąc, s.

2.115

Komunikacja kulturowa, dr hab. M. Radkiewicz, prof. UJ, s. 2.110

Wprowadzenie do wiedzy o mediach, mgr E. Twardoch-Raś, gr. B, s. 2.110

Wprowadzenie do wiedzy o grach, mgr Justyna Janik, gr. A, s. 2.106

Kurs z kina niemego lub klasycznego, mgr M. Katner (co dwa tygodnie), s. 2.108

16.45-18.15

 

Wiedza o sztuce współczesnej, mgr K. Twardowska, s. 2.115

 

Historia myśli filmowej, prof. dr hab. J. Ostaszewski, s. 2.115

Wiedza o literaturze XIX wieku, mgr D. Giza, s. 2.115

 

18.30-20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ROK

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-9.30

 

 

 

 

 

9.45-11.15

 

Lektorat, gr. C1

Mgr K. Machała, s.

2.108

 

Podstawy analizy dzieła filmowego,

Prof. dr hab. T. Lubelski, gr. B., s. 2.106

 

11.30-13.00

 

Lektorat, gr. C1

Mgr K. Machała, s.

2.108

 

Historia filmu polskiego do 1989

Prof. dr hab. T. Lubelski, s. 2.110

Kurs monograficzny z kina nowofalowego, prof. dr hab. Ł. Plesnar, s. 2.110

13.15-14.45

 

Lektorat, gr. B2

Mgr K. Machała, s.

2.108

Historia Polski po 1945 roku, Dr hab. Z. Zblewski, s. 2.115

Językoznawstwo i semiotyka, dr hab. I. Gatkowska, s. 2.115

 

15.00-16.30

 

Historia filmu klasycznego

Prof. dr hab. G. Stachówna, s. 2.110

Socjologia kultury

Prof. dr hab. K. Loska, s. 2.115

Historia serialu telewizyjnego, mgr D. Rydzek (co dwa tygodnie), s. 2.108

 

16.45-18.15

Historia powszechna XX wieku

Dr B. Klich-Kluczewska, s.

2.115

Podstawy analizy dzieła filmowego, gr A., Prof. dr hab. G. Stachówna, s. 2.110

Teatr współczesny

Dr hab. Ł. Demby, s. 2.106

 

 

 

 

 

 

18.30-20.00

 

 

 

 

 

 

 

3 ROK

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-9.30

 

 

 

 

 

9.45-11.15

Rynek filmowy, dr A. Majer, s. 2.110

Zajęciach w następujących dniach:

05.03., 09.04., 07.05.

04.06.

 

 

 

 

11.30-13.00

Seminarium licencjackie

Dr hab. A. Nacher, s.

2.110

 

 

 

13.15-14.45

 

Muzyka filmowa,

dr hab. I. Sowińska, s.

2.115

 

 

Seminarium licencjackie dr hab. R. Syska s. (co dwa tygodnie), s. 2.107

[Zajęcia od 2.03.2018 roku]

Organizacja wydarzeń kulturalnych, dr A. Batko, s. (co dwa tygodnie). S. 2.110 

[Zajęcia od 09.03.2018 roku]

15.00-16.30

 

Historia kultury,

dr M. Zdrodowska, s.

2.107

 

Seminarium licencjackie

Dr hab. Ł. Demby, s.

2.227

 

 

 

16.45-18.15

 

Historia filmu nowofalowego

Dr hab. I. Kolasińska-Pasterczyk, s. 2.108

 

 

 

18.30-20.00

 

 

 

 

 

 

I SUM

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-9.30

 

 

 

 

 

9.45-11.15

 

Teoria mediów elektronicznych

Prof. dr hab. E. Wilk, s.

2.227

Seminarium magisterskie

Dr hab. Anna Nacher, s. 2.108

 

 

Seminarium magisterskie, prof. dr hab. J. Ostaszewski, s. 2.107

 

Kierunki filmu współczesnego, dr hab. R.  Syska, s. (co dwa tygodnie)

Syska, s. 2.106

11.30-13.00

Seminarium magisterskie, dr hab. M. Radkiewicz, prof. UJ, s. 2. 115

Filozofia kultury, gr. A,

dr W. Frąc. s. 2.106

Metody badań nad kulturą popularną, gr. B, dr M. Zdrodowska, s.

2.107

Główne tendencje kina dokumentalnego

Dr hab. J. Hučková, s.

2.107 (co dwa tygodnie)

Teoria filmu, prof. dr hab., J. Ostaszewski, s. 2. 107

13.15-14.45

Główne kierunki awangardy filmowej, dr hab. M. Radkiewicz, prof. UJ, s. 2.115

Filozofia kultury, gr. B, dr W. Frąc, s. 2.106

Metody badań nad kulturą popularną, gr. A, dr M.

Zdrodowska, s. 2.107

 

Ludologia, mgr B. Wieremiej, sala komputerowa

 

15.00-16.30

 

Literatura współczesna,  dr M. Podsiadło-Kwiecień, gr. A, s. 2.106

Podstawy historii kina

Dr hab. I. Kolasińska-Pasterczyk, s.

2.108

 

Lektorat, gr. B2+ Mgr K. Opiela

2.107

Kierunki filmu współczesnego, gr. A, mgr U. Wolak, s. 2.108

Kierunki filmu współczesnego (specjalność medioznaw.), mgr M. Stańczyk, s. 2.115

 

16.45-18.15

Literatura współczesna,  dr M. Podsiadło-Kwiecień, gr. B, s. 2.106

 

Lektorat, gr. B2+

Mgr K. Opiela, s. 2.107

Kierunki filmu współczesnego, gr B., mgr M. Walo, s. 2.108

 

 

18.30-20.00

 

 

 

 

 

 

2 SUM

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-9.30

 

 

 

 

 

 

9.45-11.15

 

 

Seminarium magisterskie, dr hab. J. Hučková, s. 2.107

 

Seminarium magisterskie

Prof. dr hab. Ł.  Plesnar

2.108

 

11.30-13.00

 

Seminarium magisterskie

Prof. dr hab. E. Wilk, s. 2.227

New Media Art 2

Dr hab. A. Nacher, s.

2.115

 

 

13.15-14.45

Produkcja i dystrybucja filmów, dr Artur Majer, s. 2.110, zajęcia w następujących dniach: 05.03., 09.04., 07.05.

04.06.

 

Reklama audiowizualna

Mgr E. Twardoch-Raś, s. 2.110

 

Teoria i historia gatunków filmowych, prof. dr hab. Ł. Plesnar, s. 2.115

15.00-16.30

Kurs autorski "Films and TV Shows", mgr K.Machała, s. 2.106 (kurs otwarty dla studentów II i III stopnia)

Literatura elektroniczna, mgr M. Gulik, s. 2.106

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty filmowe i telewizyjne

Mgr T. Dettloff

2.115

16.45-18.15

 

 

Performatyka, mgr M. Urbańska, s. 2.110

 

 

18.30-20.00

 

 

 

 

 

 

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Studia zaoczne, rok akademicki 2017/2018, semestr drugi

Terminy zjazdów:

24-25 lutego 2018
10-11 i 24-25 marca 2018
7-8 i 21-22 kwietnia 2018
12-13 i 26-27 maja 2018
2-3 i 9-10 czerwca 2018

 i dodatkowy zjazd na egzaminy 16-17 VI 2018

 

I rok (sala 2115)

Sobota

8.00-9.30 Projekcje do kursu Historia filmu niemego - mgr Mateusz Katner

9.40 – 11.10 Historia filmu niemego - dr hab. Iwona Kolasińska-Pasterczyk

11.20 – 12.50 Historia myśli filmowej - dr hab. Łucja Demby

13.00 – 14.30  Wprowadzenie do wiedzy o filmie - dr hab. Łucja Demby

14.40 – 16.10 Organizacja wydarzeń kulturalnych – dr Anna Batko

16.20-19.30 Warsztaty filmowe – reż. Tomasz Dettloff (na zmianę z historią filozofii)

16.20-19.30 Historia filozofii - dr Waldemar Frąc (na zmianę z warsztatami filmowymi)

 

 

Niedziela

8.00 –  9.30 Wiedza o literaturze do przełomu modernistycznego - mgr Karolina Klimczak

9.40- 11.10 Język angielski, gr. A – mgr Maciej Wzorek

11.20 – 12.50 Język angielski, gr. B - mgr Maciej Wzorek

13.00 – 16.10 Kurs z kina współczesnego – mgr Rafał Christ (na zmianę z gatunkami telewizyjnymi)

13.00 – 16.10 Gatunki telewizyjne - mgr Ewelina Twardoch-Raś (na zmianę z kursem z kina współczesnego)

16.20-17.50 Historia mediów i media społecznościowe  – mgr Aleksandra Powierska

 

 

 

 

 

 

III rok (sala 2106)

Sobota

9.40 – 11.10 Komunikacja kulturowa – mgr Anna Piskorska

11.20 – 12.50 Historia filmu nowofalowego – dr hab. Iwona Kolasińska-Pasterczyk

13.00 – 14.30 Seminarium licencjackie - dr hab. Iwona Kolasińska-Pasterczyk

 

 

Niedziela

9.40 – 11.10 Socjologia kultury – mgr Karolina Klimczak

11.20 – 14.30 Historia sztuki z elementami wiedzy o fotografii - dr Urszula Bęczkowska

(na zmianę z projekcjami, pierwsze zajęcia 25 III)

11.20 – 14.30 Historia filmu nowofalowego – projekcje – mgr Dominika Zielińska (na zmianę z historią sztuki, pierwsze zajęcia 25 II, następne 11 III)