Aktualne harmonogramy zajęć

HARMONOGRAM 2016/2017

Semestr II

 

1 ROK

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-9.30

 

 

 

 

 

 

9.45-11.15

 

Komunikacja kulturowa

Dr hab. M. Radkiewicz, prof. UJ

2.115

 

Lektorat, gr. B2

Mgr K. Machała

2.106

 

Warsztaty filmowe,

gr. 1

Mgr T.

Dettloff

2.115

 

11.30-13.00

 

Historia filozofii

Dr W. Frąc

2.110

Lektorat, gr. C1

Mgr K. Machała

2.106

 

Warsztaty filmowe,

gr. 2

Mgr T. Dettloff

2.115

13.15-14.45

 

Historia myśli filmowej

Dr W. Frąc

2.115

Lektorat, gr. C1

Mgr K. Machała

2.106

Wiedza o literaturze XIX wieku

Dr hab. J. Wojnicka 

2.115

Wiedza o sztuce współczesnej

Dr M. Łanuszka

2.115

15.00-16.30

WF

Kurs monograficzny z kina niemego i klasycznego

Dr hab. I. Kolasińska

2.115

Wprowadzenie do wiedzy o mediach, gr. 1

(raz na dwa tygodnie)

Mgr M. Habdas

2.107

Wprowadzenie do wiedzy o grach, gr. 2

Mgr J. Janik

2.106

Historia kina niemego

Prof. dr hab. Ł. Plesnar

2.115

16.45-18.15

 

 

Wprowadzenie do wiedzy o mediach, gr. 2

Mgr E. Twardoch

2.110

 

Wprowadzenie do wiedzy o grach, gr. 1

Mgr J. Janik

2.106

 

 

18.30-20.00

 

 

 

 

 

             

 

 

2 ROK

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-9.30

 

 

 

 

 

9.45-11.15

Teatr współczesny

Dr hab. Ł. Demby

2.106

Językoznawstwo i semiotyka

Dr I. Gatkowska

2.106

Lektorat, gr. B2

Mgr K. Opiela

2.110

Kurs z historii filmu nowofalowego

Prof. dr hab. Ł. Plesnar

2.115

 

11.30-13.00

Historia filmu polskiego do 1989

Dr S. Jagielski

2.108

Historia serialu telewizyjnego

Dr hab. A. Nacher

2.107

Podstawy analizy dzieła filmowego, gr. B

Prof. dr hab.

T. Lubelski

2.107

Historia powszechna XX wieku

Dr hab. T. Czekalski

2.110

 

13.15-14.45

 

Podstawy analizy dzieła filmowego, gr. A

Prof. dr hab. G. Stachówna

2.110

Lektorat, gr. C1

Mgr K. Opiela

2.110

 

 

 

15.00-16.30

16.00-17.30

Lektorat, gr. B2

Mgr K. Opiela

2.110

Kurs z historii kina polskiego

Dr hab. J. Hučkova

2.107

Socjologia kultury

Prof. dr hab. K. Loska

2.110

Historia filmu klasycznego

Prof. dr hab. G. Stachówna

2.110

16.45-18.15

17.45-19.15

Historia Polski po 1945

Dr hab. Z. Zblewski

2.110

 

 

 

 

18.30-20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ROK

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-9.30

 

 

 

 

 

9.45-11.15

Rynek filmowy

(raz w miesiącu)

Dr A. Majer

2.107

Historia kultury

(raz na dwa tygodnie)

Dr J. Baradziej

2.107

Zagadnienia cyberkultury

Dr hab. A. Nacher

2.110

Seminarium licencjackie

Dr hab. A. Nacher

2.108

Prawo autorskie

Dr P. Wasilewski

2.108

 

11.30-13.00

Muzyka filmowa

Dr hab. I. Sowińska

2.115

 

Seminarium licencjackie

Dr hab. J. Wojnicka

2.108

 

13.15-14.45

Seminarium licencjackie

Dr S. Jagielski

2.108

Historia filmu nowofalowego

Dr hab. I. Kolasińska

2.108

 

Media społecznościowe

mgr A. Powierska

2.108

 

15.00-16.30

 

Organizacja wydarzeń kulturalnych

(raz na dwa tygodnie)

Dr A. Wichowicz

2.108

 

 

 

 

16.45-18.15

 

 

 

 

18.30-20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 SUM

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-9.30

 

 

 

 

 

9.45-11.15

Ludologia

Mgr J. Janik

2.115

 

Seminarium magisterskie

Dr hab. J. Hučkova

2.107

Seminarium magisterskie

Prof. dr hab. E. Wilk

2.227

Główne kierunki awangardy filmowej

Dr hab. M. Radkiewicz, prof. UJ

2.115

Filozofia kultury, gr. 2

Dr W. Frąc

2.106

Literatura współczesna, gr. 1

Dr M. Podsiadło

2.107

 

11.30-13.00

Teoria filmu

Dr hab. Ł. Demby

2.106

Lektorat, gr. B2+

Mgr K. Machała

2.106

Teoria mediów elektronicznych

Prof. dr hab. E. Wilk

2.227

Filozofia kultury, gr. 1

Dr W. Frąc

2.106

Literatura współczesna, gr. 2

Dr M. Podsiadło

2.107

 

13.15-14.45

Metody badań nad kulturą popularną, gr. 1

Mgr A. Powierska

2.115

Lektorat, gr. C1

Mgr K. Machała

2.106

 

Seminarium magisterskie

Prof. dr hab. Ł. Plesnar

2.227

 

15.00-16.30

Metody badań nad kulturą popularną, gr. 2

Mgr A. Powierska

2.115

Podstawy historii filmu

Prof. dr hab. G. Stachówna

2.110

Kierunki filmu współczesnego  (filmoznawcy)

Mgr M. Stańczyk

2.106

Kierunki filmu współczesnego  (filmoznawcy)

Mgr O. Bobrowska

2.108

Kierunki filmu współczesnego (medioznawcy, raz na dwa tygodnie)

Dr hab. M. Radkiewicz, prof. UJ

2.115

Kierunki filmu współczesnego

(raz na dwa tygodnie)

Dr hab. R. Syska

2.115

 

 

16.45-18.15

Krytyka filmowa

Mgr T. Rachwald

2.115

 

Główne tendencje kina dokumentalnego

Dr hab. J. Hučkova

2.107

 

 

18.30-20.00

 

 

 

 

 

2 SUM

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-9.30

 

 

 

Seminarium magisterskie

(raz na dwa tygodnie)

Dr hab. R. Syska

2.227

 

9.45-11.15

 

 

Seminarium magisterskie

Prof. dr hab. E. Wilk

2.227

 

11.30-13.00

Seminarium magisterskie

Dr hab. I. Kolasińska

2.108

Sztuka nowych mediów (New Media Art)

Dr hab. A. Nacher

2.115

Teoria i historia gatunków filmowych

Prof. dr hab.

Ł. Plesnar

2.115

 

13.15-14.45

Produkcja i dystrybucja filmowa

(raz w miesiącu)

Dr A. Majer

2.107

 

 

Kurs z historii kina nowofalowego

Dr hab. J. Hučkova

2.107

Literatura elektroniczna

Mgr M. Gulik

2.108

Reklama audiowizualna

Mgr E. Twardoch

2.110

 

Warsztaty filmowe i telewizyjne

Mgr T. Dettloff

2.110

15.00-16.30

 

 

Performatyka

Mgr E. Twardoch

2.107

 

Warsztaty filmowe i telewizyjne

Mgr T. Dettloff

2.110

16.45-18.15

 

 

 

 

18.30-20.00

 

 

 

 

 

 

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Studia zaoczne, rok akademicki 2016/2017

Harmonogram zajęć - Semestr letni

Terminy zjazdów:

 25-26 II, 4-5 III, 11-12 III, 25-26 III, 8-9 IV, 22-23 IV, 6-7 V, 20-21 V, 10-11 VI (i dodatkowy termin na egzaminy i zaliczenia 17-18 VI)

 

II rok (sala 2.108)

Sobota

8.00 Historia filmu klasycznego - dr Monika Maszewska-Łupiniak

9.40 Projekcje do kursu Historia filmu klasycznego  – mgr Kamila Kołacz

11.20 Analiza dzieła filmowego – dr hab. Łucja Demby – co drugi zjazd (pierwsze zajęcia odbędą się 25 lutego 2017)

11.20 Historia filmu polskiego do roku 1981 - dr Sebastian Jagielski – co drugi zjazd (pierwsze zajęcia odbędą się 4 marca 2017)

14.4017.50 Historia powszechna XX wieku z elementami Historii Polski po 1945 roku - dr hab. Zdzisław Zblewski - zajęcia co drugi zjazd (pierwsze zajęcia odbędą się 4 marca 2017)

14. 40 – 17.50 Projekcje do kursu Historia filmu polskiego do roku 1981– mgr Iga Lipińska - co drugi zjazd (pierwsze zajęcia odbędą się 25 lutego 2017)

 

 

 

Niedziela

9.40 Język angielski, grupa B2 -mgr Maciej Wzorek

11.20  Język angielski, grupa C1 -mgr Maciej Wzorek

13.00 Historia kultury – mgr Ewelina Twardoch-Raś (pierwsze zajęcia odbędą się 5 marca 2017)

 

 

 

III rok (sala 2.115)

Sobota

9.40 Historia filmu nowofalowego - dr hab. Iwona Kolasińska-Pasterczyk

11.20 Seminarium licencjackie - dr hab. Iwona Kolasińska-Pasterczyk

13.00-16.10 Socjologia kultury – mgr Magdalena Link-Lenczowska - co drugi zjazd (pierwsze zajęcia odbędą się 4 marca 2017)

13.00-16.10 Projekcje do kursu Historia filmu nowofalowego – mgr Urszula Wolak - co drugi zjazd (pierwsze zajęcia odbędą się 25 lutego 2017)

 

UWAGA:

Zajęcia z Historii sztuki z elementami wiedzy o fotografii z dr Magdaleną Łanuszką będą się odbywać wg następującego harmonogramu:

 

sobota 11 marca – 16.20-17.50

niedziela 12 marca – 12.00-15.10

sobota 25 marca – 16.20-17.50

niedziela 26 marca - 12.00-15.10

niedziela 9 kwietnia - 12.00-15.10

sobota 22 kwietnia - 16.20-17.50

sobota 6 maja - 16.20-17.50

niedziela 7 maja - 12.00-15.10

sobota 20 maja - 16.20-17.50

niedziela 21 maja - 12.00-15.10

niedziela 11 czerwca - 12.00-15.10