Aktualne harmonogramy zajęć

HARMONOGRAM 2017/2018, SEMESTR I

 

1 ROK

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-9.30

 

 

 

 

 

 

9.45-11.15

 

Kurs monograficzny z kina współczesnego Mgr M. Stelmach

2.115

Lektorat, gr. C1

Mgr K. Machała

2.106

Warsztat badacza audiowizualności,

gr. A 

Mgr F. Nowak

2.107

Historia kina niemego

Prof. dr hab. Ł.  Plesnar

2.115

 

11.30-13.00

 

Podstawy teorii literatury

Dr hab. A. Juszczyk

2.110

Lektorat, gr. C1

Mgr K. Machała

2.106

Wprowadzenie do wiedzy o filmie, gr. A

Dr hab. Ł. Demby

2.106

Wprowadzenie do wiedzy o filmie, gr. B

(raz na dwa tygodnie)

Dr hab. R. Syska

2.107

 

13.15-14.45

 

Historia filozofii

Dr W. Frąc

2.115

Lektorat, gr. B2

Mgr K. Machała

2.106

Warsztat badacza audiowizualności

gr. B 

Mgr A. Kiejziewicz

2.107

 

 

 

15.00-16.30

W-F

Historia sztuki

Dr S. Skrzyniarz

2.115

Historia mediów

Mgr E. Twardoch

2.110  

 

 

16.45-18.15

 

 

 

 

 

18.30-20.00

 

 

 

 

 

                   

 

 

2 ROK

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-9.30

 

 

 

 

Technologie informatyczne,gr.B

Dr J. Argasiński

Sala komputerowa

2.209

9.45-11.15

 

Lektorat, gr. B2

Mgr K. Machała

2.106

Gatunki telewizyjne

Mgr E. Twardoch

2.110

Kurs z historii kina polskiego Mgr M. Urbańska

2.107

Warsztaty filmowe, gr. A

Mgr T. Dettloff

2.115

11.30-13.00

 

Lektorat, gr. C1

Mgr K. Machała

2.106

Historia myśli filmowej

Dr W. Frąc

2.110

 

Historia filmu polskiego do 1989

Prof. dr hab. T. Lubelski

2.110

Warsztaty filmowe, gr. B

Mgr T. Dettloff

2.115

13.15-14.45

 

Lektorat, gr. C1

Mgr K. Machała

2.106

Historia powszechna XX wieku

Dr B. Klich-Kluczewska

2.115

Wiedza o teatrze

Dr hab. Ł. Demby

2.106

Technologie informatyczne,gr.A

Dr J. Argasiński

Sala komputerowa

2.209

15.00-16.30

 

Historia filmu klasycznego

Prof. dr hab. G. Stachówna

2.110

 

Wstęp do projektowania gier wideo (raz na dwa tygodnie)

Mgr M. Cielecka

Sala komputerowa

2.209

 

16.45-18.15

 

Wiedza o literaturze XX wieku

Dr M. Podsiadło

2.108

 

 

18.30-20.00

 

 

 

 

 

 

 

3 ROK

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-9.30

 

 

 

 

 

9.45-11.15

Wiedza o fotografii

Dr hab. M. Radkiewicz, prof. UJ

2.115

Seminarium licencjackie

Dr hab. A. Nacher

2.108

Prawo autorskie i filmowe

Dr P. Wasilewski

2.108

 

 

 

11.30-13.00

Historia kultury

Dr M. Zdrodowska

2.107

 

Wprowadzenie do historii muzyki

Dr hab. I. Sowińska

2.115

 

 

 

13.15-14.45

Historia filmu nowofalowego

Dr hab. I. Kolasińska

2.108

Historia filmu polskiego  do 1989

Dr hab. J. Hučková

2.227

Analiza dzieła filmowego, gr. A

mgr B. Szczekała

2.209

 

 

15.00-16.30

Analiza dzieła filmowego, gr. B

Dr hab. I. Kolasińska

2.108

 

Socjologia kultury

Prof. dr hab. K. Loska

2.115

Seminarium licencjackie

(raz na dwa tygodnie)

Dr hab. R. Syska

2.107

 

 

 

16.45-18.15

 

 

Seminarium licencjackie

Dr hab. Ł. Demby

2.227

 

 

18.30-20.00

 

 

 

 

 

 

I SUM

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

8.00-9.30

 

 

 

 

 

 

9.45-11.15

 

 

Zagadnienia cyberdyskursywności

Prof. dr hab. E. Wilk

2.227

Narracja filmowa

Dr hab. J. Ostaszewski, prof. UJ

2.106

 

 

11.30-13.00

 

Lektorat, gr. B2+

Mgr K. Opiela

2.107

Teoria mediów elektronicznych

Prof. dr hab. E. Wilk

2.227

Główne tendencje kina dokumentalnego

Dr hab. J. Hučková

2.107

Interpretacja dzieła filmowego

Dr hab. I. Kolasińska

2.115

Podstawy historii filmu Mgr K. Kołacz

2.106

 

13.15-14.45

 

Lektorat, gr. B2+

Mgr K. Opiela

2.227

Krytyka filmowa

Dr M. Podsiadło

2.108

Filozofia kultury, gr. A

Dr W. Frąc

2.108

Podstawy historii kina

Dr hab. I. Kolasińska

2.115

Metody badań nad kulturą popularną, gr. A

Dr M. Zdrodowska

2.107

Literatura współczesna, gr. B

Dr M. Podsiadło

2.110

 

15.00-16.30

 

 

Historia filmu polskiego po 1989

Dr M. Podsiadło

2.108

Filozofia kultury, gr. B

Dr W. Frąc

2.108

 

Historia i podstawy teorii gier

Mgr M. Felczak

2.107

Kierunki filmu współczesnego

Mgr U. Wolak

2.115

Metody badań nad kulturą popularną, gr. B

Dr M. Zdrodowska

2.107

Literatura współczesna, gr. A

Dr M. Podsiadło

2.110

 

16.45-18.15

 

 

Kierunki filmu współczesnego (medioznawcy)

Prof. dr hab. K. Loska

2.115

Kierunki filmu współczesnego (filmoznawcy), gr. A

Mgr J. Izdebski

2.106

Kierunki filmu współczesnego (filmoznawcy), gr. B

Mgr K. Łuczyńska

2.107

 

 

18.30-20.00

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

2 SUM

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-9.30

 

 

 

 

Kierunki filmu współczesnego

(raz na dwa tygodnie)

Dr hab. R. Syska

2.110

 

9.45-11.15

 

Seminarium magisterskie

Prof. dr hab. E. Wilk

2.227

Antropologia audiowizualności

Dr hab. M. Radkiewicz, prof. UJ

2.115

 

11.30-13.00

 

Historia filmu animowanego

Dr hab.  R. Sowa

2.209

Sztuka nowych mediów

Dr hab. A. Nacher

2.115

Seminarium magisterskie

Prof. dr hab. Ł.  Plesnar

2.108

Projektowanie gier wideo

Dr J. Argasiński

Sala komputerowa

2.209

13.15-14.45

 

Filmowe adaptacje literatury

Prof. dr hab. G. Stachówna

2.110

Przemiany współczesnej telewizji

Mgr E. Twardoch

2.110

 

Warsztaty filmowe i telewizyjne

Mgr T. Dettloff

2.115

15.00-16.30

 

Kurs z historii filmu polskiego

Dr hab. J. Hučková

2.107

Teoria filmu

Dr hab. Ł. Demby

2.106

 

Warsztaty scenariuszowe

Mgr T. Dettloff

2.115

16.45-18.15

 

Seminarium magisterskie

Dr hab. J. Hučková

2.107

 

 

18.30-20.00

 

 

 

 

 

 

 

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Studia zaoczne, rok akademicki 2017/2018, semestr pierwszy

Terminy zjazdów:

21-22 X, 28-29 X, 4-5 XI, 18-19 XI, 2-3 XII, 16-17 XII, 13-14 I, 20-21 I,
27-28 I i dodatkowy zjazd na egzaminy 10-11 II

 

I rok (sala 2115)

Sobota

9.40 – 11.10 Historia filmu niemego - dr hab. Iwona Kolasińska-Pasterczyk

11.20 – 12.50 Wiedza o literaturze do przełomu modernistycznego - dr Amelia Wichowicz

13.00 – 14.30 Wprowadzenie do wiedzy o mediach - mgr Marta Habdas

14.40 – 17.50 Wprowadzenie do wiedzy o filmie - dr hab. Łucja Demby (zajęcia w podwójnym wymiarze godzin, pierwsze zajęcia 21 X od 14.40 d0 16.10)

14.40 – 17.50  Wprowadzenie do wiedzy o grach - mgr Justyna Janik ( zajęcia w podwójnym wymiarze godzin, pierwsze zajęcia 4 XI)

18.00 – 19.30 Projekcje do kursu Historia filmu niemego - mgr Kamil Kalbarczyk (pierwsze zajęcia wyjątkowo od 16.20)

 

Niedziela

8.00 –  11.10 Prawo autorskie - dr Piotr Wasilewski (zajęcia w podwójnym wymiarze godzin, terminy zajęć: 29 X, 19 XI, 3 XII, 21 I i 28 I zajęcia półtoragodzinne od 9.40)

8.00 – 11.10 Historia filozofii - dr Waldemar Frąc (zajęcia w podwójnym wymiarze godzin, terminy zajęć: 22 X, 5 XI, 17 XII, 14 I i 28 I zajęcia półtoragodzinne od 8.00)

11.20 – 12.50 Język angielski, gr. A – mgr Maciej Wzorek

13.00 – 14.30 Język angielski, gr. B - mgr Maciej Wzorek

 

 

III rok (sala 2106)

Sobota

 

9.40 – 11.10 Zagadnienia cyberkultury - mgr Damian Gałuszka

11.20 – 12.50 Historia filmu nowofalowego – dr hab. Iwona Kolasińska-Pasterczyk

13.00 – 14.30 Seminarium licencjackie - dr hab. Iwona Kolasińska-Pasterczyk

14.40 – 17.50 Muzyka filmowa - dr hab. Piotr Salaber, prof. Akademii Muzycznej (zajęcia w podwójnym wymiarze godzin,  terminy zajęć: 28 X, 18 XI, 16 XII i 27 I)

14.40 – 17.50 Kurs monograficzny z historii kina polskiego – dr hab. Łucja Demby (zajęcia w podwójnym wymiarze godzin, pierwsze zajęcia 21 X od 16.20 do 17.50)

 

Niedziela

8.00 – 9.30 Socjologia kultury – mgr Karolina Klimczak (pierwsze zajęcia wyjątkowo w sobotę od 14.40 do 16.10)

9.40 – 12.50 Historia sztuki z elementami wiedzy o fotografii - dr Urszula Bęczkowska (zajęcia w podwójnym wymiarze godzin, pierwsze zajęcia 29 X)

9.40 – 12.50 Historia filmu nowofalowego – projekcje - mgr Hubert Zięba (zajęcia w podwójnym wymiarze godzin, pierwsze zajęcia 22 X)

13.00 – 14.30 Historia filmu polskiego do roku 1981 - dr Paulina Gorlewska

14.40 – 16.10 Historia filmu polskiego do roku 1981 – projekcje – mgr Krzysztof Siwoń