O Instytucie

 

Instytut Sztuk Audiowizualnych został utworzony w roku 1996 – w ukonstytuowanym wówczas Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Wcześniej, od roku 1973, działał w ramach Instytutu Filologii Polskiej Zakład, a następnie Katedra Filmu i Telewizji.

Badania naukowe rozwijane w Instytucie Sztuk Audiowizualnych koncentrują sią w trzech dziedzinach: 1) historii filmu, 2) teorii filmu, 3) teorii mediów audiowizualnych i kultury audiowizualnej.

Prace badawcze z zakresu historii filmu obejmują wybrane zjawiska kina europejskiego i amerykańskiego. Rozwijane są badania nad gatunkami filmowymi i twórczością poszczególnych reżyserów oraz kontekstami kulturowymi kina. Ważne miejsce w badaniach historyczno-filmowych zajmuje kinematografia polska. Prace teoretycznofilmowe obejmują rozległy obszar tematyczny: od teorii gatunków filmowych i narracji filmowej, poprzez semiotykę i psychoanalizę filmu, aż po filmowy kognitywizm i dekonstruktywizm. Badania z zakresu mediów i kultury audiowizualnej koncentrują się na problematyce komunikacyjnych, społecznych i kulturowych uwarunkowań telewizji, gier wideo i mediów sieciowych.

Instytut Sztuk Audiowizualnych prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach. Program studiow ma strukturę modułową.

Instytut Sztuk Audiowizualnych współpracuje z wieloma uczelniami za granicą, m.in. z University of Rochester, University of Wales (Cardiff) oraz z czołowymi ośrodkami filmoznawczymi i kulturoznawczymi w kraju.

W uznaniu wysokiej jakości kształcenia Instytut uzyskał – na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej – Certyfikat (nr 7/2004) Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Fot. z archiwum Instytutu, fotografia otworkowa wykonana przez studentow ISzA UJ