dr Sebastian Jagielski

 

sebastian.jagielski@uj.edu.pl

 

Adiunkt w Katedrze Historii Filmu Polskiego. Zajmuje się historią kina polskiego, kulturą i teorią queer oraz problematyką ciała, płci i afektów. Wyróżniony w Konkursie im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepszą pracę doktorską dotyczącą współczesności z dziedziny humanistyki (2013). Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.

 

Publikacje

Książki: 

Maskarady męskości. Pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym, Universitas, Kraków 2013.

 

Kino polskie jako kino transnarodowe, współred., Universitas, Kraków 2017.

Ciało i seksualność w kinie polskim, współred., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

 

Artykuły (wybór)

„Niech mnie wszyscy kochają”. Transnarodowe ciało Elżbiety Czyżewskiej, w: Kino polskie jako kino transnarodowe, red. S. Jagielski, M. Podsiadło, Universitas, Kraków 2017, s. 157-178.

Queer fantasies: the camp prince, the diva, and Polish cinema in the interwar period, „Studies in European Cinema” 2016 (http://dx.doi.org/10.1080/17411548.2016.1258823).

„Let everybody love me”. The transnational body of Elżbieta Czyżewska, „TransMissions: Journal of Film and Media Studies” 2016, t. 1, nr 2, s. 8-22 (http://transmissions.edu.pl/let-everybody-love-me-the-transnational-body-of-elzbieta-czyzewska/).

„A właśnie że będę niemoralna”. Gwiazdy w kinie polskim okresu PRL-u, „Pleograf” 2016, nr 4 (http://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/pleograf/powrot-do-gwiazd/6/a-wlasnie-ze-bede-niemoralna-gwiazdy-w-kinie-polskim-okresu-prl-u/573).

Polska: nie tylko Kino Moralnego Niepokoju, w: Historia kina, t. 3: Kino epoki nowofalowej, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Universitas, Kraków 2015, s. 1165-1222.

Spirytusowe znicze i przygodność wartości, w: Więcej niż obraz, red. E. Wilk, A. Nacher, M. Zdrodowska, E. Twardoch, M. Gulik, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015, s. 725-737.

Gra w ciuciubabkę. Andrzeja Wajdy adaptacja „Panien z Wilka” Jarosława Iwaszkiewicza, w: Od Mickiewicza do Masłowskiej. Adaptacje filmowe literatury polskiej, red. T. Lubelski, Universitas, Kraków 2014, s. 154-175.

The Splendour of Male Relationship. Andrzej Wajda's „The Promised Land” as a buddy film, „Kwartalnik Filmowy” – Special Issue 2013, s. 37-66 (http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/en/historia-polskiego-filmu/articles/the-splendour-of-male-relationship/15).

Performatywne identyfikacje, „Kwartalnik Filmowy” 2013, nr 83-84, s. 59-79.

I Like Taboo”: Queering the cinema of Krzysztof Zanussi, „Studies in Eastern European Cinema” 2013, t. 4, nr 2, s. 143-159.

Teoria queer a kino polskie, „Przegląd Kulturoznawczy” 2012, nr 3 (13), s. 256-272.

Blask męskiego związku. „Ziemia obiecana” Andrzeja Wajdy jako film kumpelski, „Kwartalnik Filmowy” 2012, nr 77-78, s. 25-54.

Maurycy” Edwarda Morgana Forstera: ku szczęśliwszym czasom, w: Od Jane Austen do Iana McEwana. Adaptacje literatury brytyjskiej, red. A. Helman, B. Kazana, Fundacja Kino, Warszawa 2011, s. 294-315.

Cień ojca. Homoseksualna panika we „Wśród nocnej ciszy” Tadeusza Chmielewskiego, w: Spojrzenie – spektakl – wstyd, red. J. Potkański, R. Pruszczyński, Elipsa, Warszawa 2011, s. 9-23.

(Melo)dramaty polskości. Naród i płeć w polskim filmie patriotycznym, w: Kino polskie jako kino narodowe, red. T. Lubelski, M. Stroiński, Ha!Art, Kraków 2009, s. 57-83.

Patrząc przez peryskop: męskie pragnienie w filmach Andrzeja Barańskiego, w: Ciało i seksualność w kinie polskim, red. S. Jagielski, A. Morstin-Popławska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 211-237.

Formy obcości. O stylu filmów Andrzeja Barańskiego, „Kwartalnik Filmowy” 2008, nr 64, s. 167-184.

Być w świecie, którego już nie ma. Kino Andrzeja Barańskiego, „Kwartalnik Filmowy” 2007, nr 59, s. 174-193.