dr hab. Jadwiga Hučková, prof. UJ

jadwiga.huckova@uj.edu.pl

jadwiga_glowa@tlen.pl

Adiunkt w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ; 1996-1999 wicedyrektor ISzA. Zajmuje się filmem dokumentalnym Europy Środkowej oraz czeskim i słowackim filmem fabularnym. W 1999 zorganizowała międzynarodową sesję naukową „Dokument po przełomie" (referaty z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji, Collegium Maius, 29.05.1999); publikacja w języku polskim i angielskim. W latach 1999, 2001, 2003, 2004 – dyrektor programowy międzynarodowego festiwalu filmów dokumentalnych o prawach człowieka w Sztokholmie organizowanego przez Interniationelt Kulturforum oraz Instytut Polski. W latach 1998 oraz 2002-2008 – przewodnicząca komisji selekcyjnej Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Krótkometrażowych w Krakowie. Juror ponad dwudziestu międzynarodowych festiwali filmu dokumentalnego (Dania, Szwecja, Finlandia, Niemcy, Jugosławia, Czechy, Słowacja, Iran, Włochy, Izrael). Od 2002 roku bierze udział w międzynarodowym projekcie VISEGRAD DOCUMENTARY FILM LIBRARY w Pradze. Jest ekspertem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

 

Publikacje:

 

Książki:

Dokument po przełomie. Film dokumentalny lat 90. w Europie Środkowo-Wschodniej / Zooming in on History's Turning points. Documentaries in the 1990s in Central and Eastern Europe, materiały z międzynarodowej sesji naukowej w dniu 29 maja 1999. Uniwersytet Jagielloński (red.), Kraków 1999.

Dokument filmowy epoki Havla, Kraków: Rabid 2005.

 

Ważniejsze artykuły:

How Do Polish Documentary Filmmakers Maintain their Identity?, [w:] Aspects of Audiovisual Popular Culture in Norway and Poland, pod red. Wiesława Godzica, Kraków 1999.

Dušan Hanák. „Ten smutny Słowak", [w:] Autorzy kina europejskiego, pod red. Grażyny Stachówny i Joanny Wojnickiej, Kraków 2003.

Homo Patiens, Homo Creativus, „Kwartalnik Filmowy" 2004, nr 44.

Filmy kręgu bałkańskiego, „Kultura Popularna" 2005, nr 2.

Marek Włodarski. Między groteską a „faktorealizmem", „Estetyka i Krytyka" 2005, nr 7/8.

Robert Flaherty – wyklęty przez Hollywood, [w:] Mistrzowie kina amerykańskiego, pod. red. Łukasza A. Plesnara i Rafała Syski, Kraków: Rabid 2006.

Dvojdotyk: Trpezlivým okom. Tvorba Kazimierza Karabasza, z poľštiny preložil Tomáš Hučko w: KINO-IKON Ročnik/Vol.10 - 2007 ČASOPIS PRE VEDU O FILME A  POHYBLIVOM OBRAZE/A JOURNAL FOR THE SCIENCES OF THE MOVING IMAGE AND CINEMA . Vydava: Asociacia Slovenskych filmovych klubov v spolupraci so Slovenskym filmovym ustavom, Bratislava ISSN 1335-1893, ss. 147 – 159.

Úrad, nemocnica, a súd. Dokumentárne filmy o inštitúciách, z poľštiny preložil Tomáš Hučko w: KINO-IKON Ročnik/Vol.12 - 2008 ČASOPIS PRE VEDU O FILME A  POHYBLIVOM OBRAZE/A JOURNAL FOR THE SCIENCES OF THE MOVING IMAGE AND CINEMA . Vydava: Asociacia Slovenskych filmovych klubov a Vysoká Škola Múzických Úmení v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava ISSN 1335-1893,  ss. 187-194.

Klasyka polskiego filmu o sztuce. Dwie tendencje. „Estetyka i Krytyka", 13/14 (1/2008), ss. 47-61.

(pod nazwiskiem Jadwiga Hučková):

Dlaczego wyjechał pan X? Ja-Żyd Roberta Glińskiego, (w: ) „Gefilte film II. Wątki żydowskie w kinie", pod redakcją Joanny Preizner, Wydawnictwo: Austeria, Kraków-Budapeszt 2009, ss. 301-311.

Nieme kino dokumentalne, (w: ) „Kino nieme. Historia kina", Tom 1, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Wydawnictwo: Universitas 2009, ss. 779-807.

Czechy i Słowacja, (w: ) „Kino nieme. Historia kina", Tom 1, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Wydawnictwo: Universitas 2009, ss. 859 – 865.

One director and three political turnovers, w: „Panorama filmové kritiky 2. Visegrádský horyzont", Sborník textů ke stejnojmenným cyklům 35. Letní filmové školy Uherské Hradiště, Editor: Kateřina Surmanová, ISBN 978-80-904412-0-0, 2009, ss. 111.


„Przełom polityczny w polskim dokumencie", (w: )„Październik 1956 w literaturze i filmie", Red. Mariusz Zawodniak, Piotr Zwierzchowski, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2010, ss. 250-256.

„Film w powodzi wydarzeń/Film in the Flood of Events", w: Krakowski Festiwal Filmowy 50. 1961-2010/Krakow Film Festiwal, Kraków, Krakowski Festiwal Filmowy, 2010, s. 78- 95.

„<Status świadka>. Świadek Dušana Hudeca" w: „Gefilte film III. Wątki żydowskie w kinie", pod redakcją Joanny Preizner, Wydawnictwo Austeria: Kraków-Budapeszt 2010, s. 299-310.

Kino wykalkulowane, czyli zabawić na smierć, w: Zobaczyć siebie. Polski film dokumentalny przełomu wieków, pod redakcją Mikołaja Jazdona i Katarzyny Mąki-Malatyńskiej, Centrum Kultury Zamek, Poznań 2011, s. 11-29.

 

Zwyczajny faszyzm – Zwyczajna apokalipsa a dokument, (w:) Kino polskie wczoraj i dziś. Kino polskie wobec II wojny światowej, redakcja Piotr Zwierzchowski, Daria Mazur, Mariusz Guzek, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2011, s. 44-51.

 

Czechosłowacja, w: Kino klasyczne. Historia kina, tom 2,

Red.: Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Kraków 2011, s. 1050-1064.

 

My" i „oni". Państwowe instytucje w kilku ujęciach filmowych dokumentalistów, (w:) Kino: obiekt uczuć czy przedmiot badań? W dialogu z myślą filmową i twórczością Rafała Marszałka, Pod redakcją Marioli Dopartowej i Michała Oleszczyka, Kraków: Wydawnictwo Dop Art., 2012, s. 413-424.

 

Bliżej ludzi niż spraw. Filmy Heleny Třeštíkovej / Closer to People Than Issues. Films by Helena Třeštíková, 52 Krakowski Festiwal Filmowy / 52nd Krakow Film Festival, Kraków 2012, s. 286-293. 

 

Československá normalizácia a oficiálne umenie výnimočného stavu v Poľsku. Paralely a odlišnosti, KINO-IKON Ročnik/Vol.16 – 2012, Číslo/No. 1 (31), ČASOPIS PRE VEDU O FILME A  POHYBLIVOM OBRAZE/A JOURNAL FOR THE SCIENCES OF THE MOVING IMAGE AND CINEMA. Vydava: Asociacia Slovenskych filmovych klubov a Vysoká Škola Múzických Úmení v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava ISBN 1335-1893, ss. 84-94.

Jadwiga Hučková – Tomáš Hučko: Hľadanie „Poľskej Novej Vlny", KINO - IKON Ročnik/Vol.16 – 2012, Číslo/No. 2 (32), ČASOPIS PRE VEDU O FILME A  POHYBLIVOM OBRAZE/A JOURNAL FOR THE SCIENCES OF THE MOVING IMAGE AND CINEMA. Vydava: Asociacia Slovenskych filmovych klubov a Vysoká Škola Múzických Úmení v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava ISBN 1335-1893, s. 134 – 144.

Dokument czeski i piękne kłamstwa, (w: ) Pogranicza dokumentu, pod redakcją Mikołaja Jazdona, Katarzyny Mąki-Malatyńskiej, Piotra Pławuszewskiego, Centrum Kultury Zamek, Poznań 2012, s. 23-35.

 „Prawda jako taka". Dokument czasów Nowej Fali (w: ) Czechosłowacka Nowa Fala, pod red. Marzeny Matli i Lenki Németh Vítovej, Poznań 2012, s. 37-46.

Podróż do Niearkadii. „Miejsce urodzenia" Pawła Łozińskiego, (w:) Gefilte film IV. Wątki żydowskie w kinie, Pod red. Joanny Preziner, Wydawnictwo: Austeria, Kraków Budapeszt 2013, s. 243-255.

 

Miasto na ludzką miarę, w: "Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication", Volume XII, Number 21, Poznań 2013, ISSN 1731-450X, Special Issue: Cinema and City Life, s. 5-16.

Czy mit poddaje się parodii?Pacho, hybský zbojník (1975) Martina Ťapáka, "IMAGES TheInternational JournalofEuropean Film, Performing ArtsandAudiovisual Communication" 2014, Volume XIV, Number 23, ss. 39-48,

Films that Gave Us Boldness: East European Documentaries Screened in Poland (1987-1993) as Reflected in the Film Press of the Time, "IMAGESTheInternational JournalofEuropean Film, Performing ArtsandAudiovisual Communication" 2014, Volume XV, Number 24, ss. 270-276,

Ida i Vierka – dwa modele zaistnienia w kulturze, w: Na stykach kultur i mediów. Między prowincjonalizmem a kosmopolityzmem, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2014, strony 193-203.

 

„Czujemy się współgospodarzami zakładu". Historia pewnego pojęcia według świadectwa filmów dokumentalnych i kronik, w: Społeczeństwo PRL. Kultura. Pamięć, red. Izabela Skórzyńska, Dorota Skotarczak, Stanisław Jankowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii UAM, Poznań 2015, ISBN 978-83-63047-63-4, s. 25-37.

Opowieści naocznego świadka. Kino pomiędzy wiosnami Solidarności, w: Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945-2014), redakcja naukowa Małgorzata Hendrykowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Filmoznawcza nr 14, Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2806-6, ISSN 1642-8595, Poznań 2015, s.361-469.