dr hab. Łucja Demby, prof. UJ

lucja.demby@uj.edu.pl

Adiunkt w Zakładzie Teorii i Antropologii Filmu, kierownik studiów wieczorowych w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, członek Rady Instytutu. Doktorat z zakresu historii francuskiej myśli filmowej. Habilitacja z twórczości Nikity Michałkowa. Laureatka nagrody na międzynarodowym konkursie im. Filippo Sacchi, zorganizowanym przez Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani – Rzym 1992. Laureatka kilku edycji konkursu Towarzystwa Asystentów UJ na najlepsze publikacje naukowe (Sekcja Humanistyczna); stypendystka Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego oraz Rektorskiego Funduszu Stypendialnego. W swoim dorobku posiada publikacje z zakresu teorii filmu (zwłaszcza francuskiej teorii psychoanalitycznej) oraz analizy filmu, a także recenzje i tłumaczenia z języka francuskiego.

 

Opublikowała:

 

Harmonia świata. Twórczość filmowa Nikity Michałkowa, Kraków 2009.

Poza rzeczywistością. Spór o wrażenie realności w historii francuskiej myśli filmowej, Kraków 2002.

Artykuły:

Francuska miłość, francuska kuchnia, francuska teoria... [w:] Niedyskretny urok kiczu, pod red. G. Stachówny, Kraków 1997;

Kino w zwierciadle psychoanalityka. Lacanowska „faza lustra" jako fundament wrażenia realności w kinie, „Estetyka i Krytyka" 2001, nr 1;

Nikita Michałkow. Odmiany czasu i przestrzeni [w:] Autorzy kina europejskiego, pod red. G. Stachówny i J. Wojnickiej, Kraków 2003;

I ja urodziłem się w Arkadii... „Cyrulik syberyjski" Nikity Michałkowa, „Kwartalnik Filmowy" 2003, nr 41-42;

Joker. Śpiewanie na ekranie, „Kultura Popularna" 2004, nr 2;

Rosyjskie mgły. Przygody Włocha w Rosji w „Oczach czarnych" Nikity Michałkowa [w:] Przestrzenie tożsamości we współczesnym kinie europejskim, pod red. B. Kity, Kraków 2006;

Wirtualne życie „Demonów". Wokół wątku „diabłów z Loudun" [w:] „Studia Filmoznawcze" 2006, nr 27, pod red. S. Bobowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.