prof. dr hab. Łukasz A. Plesnar

Kierownik Katedry Historii Filmu. Studiował polonistykę i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się historią i teorią filmu oraz kulturą amerykańską. Miłośnik kina niemego oraz epoki klasycznej kina amerykańskiego. Wielbiciel i badacz westernów, autor monumentalnych Twarzy westernu (Kraków 2009). W dorobku ma jedenaście książek i blisko sto szkiców pomieszczonych w tomach zbiorowych oraz czasopismach polskich i zagranicznych. Do najważniejszych publikacji należą m.in. Sposób istnienia i budowa dzieła filmowego (Kraków 1990), Semiotyka filmu (Kraków 1990) i Ziemia niczyja, ziemia obiecana: Obraz granicy w literaturze amerykańskiej (Kraków 2015). Jest współredaktorem, razem z Rafałem Syską, serii wydawniczej poświęconej reżyserom i dziełom kinematografii amerykańskiej. Ostatnio prowadził zajęcia z historii filmu powszechnego, teorii i historii kina gatunków, metodologii badań historyczno-filmowych, kina amerykańskiego okresu kontestacji oraz seminaria dyplomowe i licencjackie. Jego hobby to historia średniowiecza (szczególnie wypraw krzyżowych) i historia Stanów Zjednoczonych.