dr Magdalena Zdrodowska

magda.zdrodowska@uj.edu.pl

https://magdalenazdrodowska.wordpress.com/

 

Absolwentka etnologii i antropologii kulturowej UJ oraz filmoznawstwa (ze specjalizacją medioznawczą) UJ. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce: w 2010 roku obroniła pracę doktorską poświęconą telewizji, jako narzędziu międzykulturowej komunikacji (Telewizja na pograniczach, WUJ 2013). Aktualnie koncentruje się na skomplikowanych relacjach g/Głuchych i technologii w tym: technologii rządzenia, medycznych, biotechnologii, narzędzi reprezentacji obrazu i dźwięku a także technologii dedykowanych osobom niesłyszącym.

Członek redakcji „Przeglądu Kulturoznawczego” oraz sekretarz redakcji „TransMissions: The Journal of Film and Media Studies”.

Jako visiting researcher prowadziła badania w School of Bussiness na York University w Toronto (2011), na Gallaudet University w Waszyngtonie (2014) oraz w Rochester Institute of Technology (2017). Kompetencje badawcze podnosiła w Leibniz Institute for the Social Sciences w Kolonii (sierpień 2012).

Laureatka nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za książkę Telewizja na pograniczach (2013).

W 2012 roku wraz z dr Joanną Walewska (UMK) zorganizowała szkołę letnią Media Ecologies – bezpłatną dla uczestników serię warsztatów i spotkań z artystami i specjalistami z Polski, Czech, Hiszpanii i Kanady.

Aktualnie przygotowuje książkę  "Telefon, kino i cyborgi. Relacje rozwoju technologii i społeczności niesłyszących w XX i XXI wieku" w ramach projektu finansowanego z funduszy Narodowego Centrum Nauki.
 

Publikacje

Telewizja na pograniczach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Wybrane rozdziały w tomach zbiorowych:

To document is to preserve: moving pictures and sign language w Documentary and Disability, pod red. Helen Hughes, Catalin Brylla, Palgrave MacMillan, 2017, s. 243-258.

Męskość – niepełnosprawność – proteza w Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie pod red. Ewelina Godlewska-Byliniak, Justyna Lipko-Konieczna, Fundacja Teatr 21, Warszawa 2017, s. 245-260.

Social media and Deaf empowerment: The Polish Deaf communities' online fight for representation w Disability and Social Media pod red. Katie Ellis i Mike Kent, Ashgate (2016).

Głusi-telefony-cyborgi. Alternatywne opowieści o technologii w Deaf Studies w Polsce. Tom 1 pod red. M. Saka, Polski Związek Głychych, Łódź 2014.

Strategie sieciowe grup wykluczonych w Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni pod red. A. Kłonkowskiej, M. Szulca, Wydawnictwo Uniwersytety Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 61-76.

Popularne narracje podróżnicze – turystyczne światy przedstawiane w Internecie wLiberatura, e-literatura i …. Remiksy, remediacje, redefinicje pod red. M. Górskiej-Olesińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Opolu, Opole 2012, s.249-264.

Krakowianie usieciowieni w Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji pod red. A. Nacher, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2012, str. 19-67.

Branding narodowy – między marketingiem a medialnym autoportretem w Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki pod red. A. Gwoździa, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, str. 180-204.

 

Wybrane artykuły w czasopismach naukowych:

W kostiumie niepełnosprawności, „Fragile”, 2017, nr 1(35)

Ukrywać, maskować, kamuflować: kłopotliwa widzialność instrumentów amplifikujących dźwięk, „Przegląd Kulturoznawczy”, 2017, nr 1(31), s.35-51.

Amerykańskie filmy migowe – pierwsze filmy w języku migowym, „Kwartalnik Filmowy”, 2016, nr 93-94, s. 236-246.

Między aktywizmem a akademią. Studia nad niepełnosprawnością, “Teksty Drugie” 2016, nr 5, s. 384-403.

Narracje migane. O formach twórczości językowej g/Głuchych, „Przegląd Kulturoznawczy", 2014, nr 20.

#occupywallstreet. Z twittera na ulice – analogowe formy protestu, "Kultura Współczesna", 2014, nr 4, s.32-39.

E-, Cyberfolklor. Nowy paradygmat badania nowych mediów?, „Kultura Popularna" 2012, 3(33), s. 20-30.

Národopis, etnografia, antropologia społeczna, antropologia kulturowa … Kilka uwag o historii nauk o kulturze w Czechach, „Przegląd Kulturoznawczy", 2011 (2), s. 163-182.

Life in a Day – kilka uwag o YouTube, vlogowaniu i audiowizualnej rewolucji, „Ekrany", nr 3-4, 2011.