Katedra Historii Filmu Powszechnego

Katedra Historii Filmu Powszechnego jest czołową w Polsce jednostką badawczą zajmującą się dziejami kina światowego i kierunkami filmu współczesnego. W orbicie zainteresowań członków zespołu znajdują się różnorodne zjawiska związane nie tylko z historią filmu, ale również wzajemnych relacji między kinem a literaturą, historią, polityką, zjawiskami artystycznymi. W ramach działalności naukowej Katedry opublikowano liczne książki poświęcone: melodramatowi filmowemu, twórczości Romana Polańskiego (Grażyna Stachówna), westernowi (Łukasz A. Plesnar), filmom Luisa Buñuela (Iwona Kolasińska-Pasterczyk), twórczości Roberta Altmana i Theo Angelopoulosa oraz zjawisku slow cinema (Rafał Syska), a także dziełom Luchino Viscontiego i kinu sowieckiemu (Joanna Wojnicka). Pracownicy Katedry tworzą lub współtworzą serie wydawnicze, m.in.: czterotomową „Historię kina", „Mistrzów kina amerykańskiego", a także publikacji o charakterze encyklopedycznym: „Słownik filmu", „Słownik wiedzy o filmie". Wśród najnowszych pozycji książkowych można wymienić „Dzieci XX Zjazdu. Film w kulturze sowieckiej lat 1956-1968" Joanny Wojnickiej, „Twarze westernu" i "Ziemia niczyja, ziemia obiecana: obraz granicy w literaturze amerykańskiej" Łukasza A. Plesnara, "Od Ramajany do Slumdoga. Filmowe adaptacje literatury indyjskiej" pod redakcją Grażyny Stachówny i Tatiany Szurlej, oraz „Filmowy neomodernizm" Rafała Syski. W przygotowaniu znajduje się także monografia Clinta Eastwooda. Pracownicy Katedry Historii Filmu Powszechnego w ramach działalności dydaktycznej prowadzą zajęcia z Historii filmu powszechnego, Kierunków filmu współczesnego, Analizy i interpretacji filmu, Teorii i historii gatunków filmowych oraz Metodologii badań nad historią filmu.

 

 

dr hab. Iwona Kolasińska-Pasterczyk, prof. UJ

e-mail: iwona.kolasinska-pasterczyk@uj.edu.pl

dr hab. Rafał Syska, prof. UJ

e-mail: r.syska@onet.eu

dr hab. Joanna Wojnicka, prof. UJ

e-mail: wojnicka@uj.edu.pl

dr Waldemar Frąc

e-mail: waldemar.frac@uj.edu.pl

dr Marta Stańczyk