Katedra Historii Filmu Polskiego

Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz

e-mail: m.radkiewicz@uj.edu.pl

dr hab. Jadwiga Hučková, prof. UJ

e-mail: jadwiga_glowa@tlen.pl

dr Sebastian Jagielski

e-mail: s_jagielski@wp.pl

dr Magdalena Podsiadło-Kwiecień

e-mail: mpodsiad@if.uj.edu.pl

mgr Tomasz Dettloff

e-mail: dettloff@poczta.onet.pl

Profil

Katedra prowadzi badania, zespołowe i indywidualne, w zakresie historii kinematografii polskiej, wypełnia więc elementarne zobowiązanie rodzimego filmoznawstwa. Niektóre rezultaty badań zespołowych zostały opublikowane w ostatnich latach w tomach, których tytuły dobrze określają wiodące zainteresowania Katedry: Kino polskie jako kino narodowe (red. T. Lubelski i M. Stroiński, 2009), Ciało i seksualność w kinie polskim (red. S. Jagielski i A. Morstin-Popławska, 2009), Od Mickiewicza do Masłowskiej. Adaptacje filmowe literatury polskiej (red. T. Lubelski, 2014). W ramach prac indywidualnych Tadeusz Lubelski opublikował m.in. monografię Wajda (2006), Historię kina polskiego (2008; na rok 2015 przewidywane jest wydanie drugie) i Historię niebyłą kina PRL (2012), a Sebastian Jagielski – książkę Maskarady męskości. Pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym (2013).

Pracownicy Katedry zajmują się również teorią i metodologią filmu oraz problematyką kina europejskiego. Jadwiga Hučková, na co dzień prowadząca badania z zakresu dokumentu polskiego i środkowoeuropejskiego, opublikowała monografię Dokument filmowy epoki Havla (2005). Magdalena Podsiadło-Kwiecień, zajmująca się problematyką autobiografizmu i genderowo zorientowaną analizą filmu, wydała książkę Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji (2013). Pracownicy Katedry biorą też udział z zbiorowym opracowaniu przygotowywanej w Instytucie Historii Kina. Katedra współpracuje z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą (m.in. z francuskim Uniwersytetem Paris 1 i brytyjskim University of Central Lancashire). Aktualnie Katedra przygotowuje zbiorowe opracowanie poświęcone relacjom międzykulturowym polskiego kina.