Katedra Mediów Audiowizualnych

Katedra prowadzi badania z zakresu kultury audiowizualnej. Obejmują one przede wszystkim problematykę komunikacyjnych, społecznych i kulturowych uwarunkowań telewizji i nowych mediów. W zadaniach badawczych uwzględniane są problemy łączące się bezpośrednio z zagadnieniami kulturowymi i społecznymi komunikacji audiowizualnej – w tym kwestie odnoszące się do procesów globalizacji i tożsamości. Szczególne miejsce w tej perspektywie zajmują prace nad komunikacyjnymi i społecznymi kontekstami internetu – w tym nad zagadnieniem globalizacji. W badaniach nad kulturą audiowizualną istotną rzeczą jest wypracowanie nowych, interdyscyplinarnych metod badawczych.

Zespół naukowy Katedry podejmuje również badania z zakresu gender studies – na plan pierwszy wybija się problematyka kulturowej tożsamości płci uwidoczniona w pracach poświęconych gatunkom telewizyjnym oraz innym tekstom kultury popularnej (np. reklama, prasa kobieca).

 

Kierowniczka: dr hab. Anna Nacher, prof. UJ

e-mail: anna.nacher@uj.edu.pl

 

prof. dr hab. Eugeniusz Wilk

e-mail: egwilk@poczta.onet.pl

 

 

dr Justyna Janik

 

dr Aleksandra Powierska

 

dr Ewelina Twardoch-Raś

e-mail: etwadoch@o2.pl

dr Magdalena Zdrodowska

e-mail: m.zdrodowska@gmail.com