Koło Naukowe Filmoznawców

Koło naukowe Dyskusyjny Klub Filmoznawców UJ (zwane DKF UJ) działa od kwietnia 2003 roku i jest formalnym następcą działającego wcześniej Koła Naukowego Filmoznawców.

Członkami DKF UJ są studenci filmoznawstwa, a opiekę merytoryczną nad jego działalnością sprawują pracownicy naukowi Instytutu Sztuk Audiowizualnych, działającego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Opiekunem z ramienia grona profesorskiego jest prof. dr hab. Grażyna Stachówna.