dr Miłosz Stelmach

asystent w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, redaktor naczelny czasopisma o tematyce filmowej „Ekrany”. Rozprawę doktorską poświęcił zagadnieniu późnego modernizmu w polskim kinie lat 70. oraz 80., zaś w swojej pracy naukowej zajmuje się tematyką filmowego modernizmu oraz przemianami współczesnego kina artystycznego.

 

Kierownik Projektu Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Etiuda (2017), stypendysta The Ryochi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF, 2014 i 2015) oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (2017). Odbywał wizyty badawcze w Stanach Zjednoczonych (Columbia University w Nowym Jorku, Indiana University w Bloomington, University of Wisconsin w Madison) oraz Europie (Uniwersytet Loranda Eötvösa w Budapeszcie oraz Université Panthéon-Sorbonne w Paryżu).