prof. dr hab. Tadeusz Lubelski

 

Z wykształcenia polonista, z uprawianych specjalności – krytyk i historyk filmu, tłumacz. Specjalizuje się w historii filmu polskiego oraz w historii kinematografii europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem francuskiej. Bliskie jest mu widzenie badań filmoznawczych w rozległym kontekście kultury i historii; traktuje pracę historyka filmu jako prowadzenie udokumentowanej narracji literackiej.

 

Członek prezydium Komitetu Nauk o Sztuce PAN (w latach 2007-2011 jego przewodniczący); członek Europejskiej Akademii Filmowej (od 2006), Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych (od 2011), Rady Redakcyjnej „Kwartalnika Filmowego". Przewodniczy Radzie Programowej Krakowskiego Festiwalu Filmowego (od 2002). Wypromował dotąd 16 doktorów i 126 magistrów.

 

Opublikował m.in.:

 

Poetyka powieści i filmów Tadeusza Konwickiego (1984).

Strategie autorskie w polskim filmie fabularnym lat 1945-1961 (1992, 2 wyd. 2000).

Kino Krzysztofa Kieślowskiego (red., 1997).

Nowa Fala. O pewnej przygodzie kina francuskiego (2000).

Encyklopedia kina (red., 2003, 2. wyd. popr. 2010).

Odwieczne od nowa. Wielkie tematy w kinie przełomu wieków (red., 2004).

Wajda (2006).

Agnès Varda, kinopisarka (red. 2006).

Kino polskie jako kino narodowe (współred., 2009).

Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty (2009, Nagroda PISF dla najlepszej książki filmowej roku, 2010 Nagroda indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Historia kina. Tom I: Kino nieme (współred. 2009); tom II: Kino klasyczne (współred. 2011)

Historia niebyła kina PRL (2012, Nagroda "Kina" im. Bolesława Michałka, Nagroda PISF dla najlepszej książki filmowej roku, Nominacja do Nagrody NIKE)


Od Mickiewicza do Masłowskiej. Adaptacje filmowe literatury polskiej (red., 2014).

 

Tłumaczenia: Romanse i poematy (1996) Aleksandra Wertyńskiego, Hitchcock/Truffaut (2005).

Zobacz również