Skład Rady Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ

 

 

PRACOWNICY SAMODZIELNI

 

Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk - PRZEWODNICZĄCY

Prof. dr hab. Andrzej Pitrus

Prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz

Prof. dr hab. Krzysztof Loska

 

Prof. dr hab. Jacek Ostaszewski

 

Dr hab. Łucja Demby

Dr hab. Jadwiga Hučková

Dr hab. Iwona Kolasińska – Pasterczyk

Dr hab. Rafał Syska, prof. UJ

Dr hab. Joanna Wojnicka

 

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIESAMODZIELNYCH:

 

Dr Waldemar Frąc

Dr Anna Nacher

Dr Magdalena Zdrodowska

 

PRZEDSTAWICIELKA ADMINISTRACJI:

 

Mgr Małgorzata Czarnik – sekretarz Rady

 

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW:

 

mgr Michał Lesiak

 

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW:

 

Filip Jankowski

Mateusz Góra

Ada Minge