Skład Rady Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ

 

 

PRACOWNICY SAMODZIELNI

 

Prof. dr hab. Krzysztof Loska - PRZEWODNICZĄCY

Prof. dr hab. Jacek Ostaszewski

Prof. dr hab. Andrzej Pitrus

Prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz

Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk

Dr hab. Łucja Demby, prof. UJ

Dr hab. Jadwiga Hučková, prof. UJ

Dr hab. Iwona Kolasińska – Pasterczyk, prof. UJ

Dr hab. Rafał Syska, prof. UJ

Dr hab. Joanna Wojnicka, prof. UJ

Dr hab. Anna Nacher, prof. UJ

 

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIESAMODZIELNYCH:

 

Dr Waldemar Frąc

Dr Magdalena Zdrodowska

 

PRZEDSTAWICIELKA ADMINISTRACJI:

 

Mgr Małgorzata Czarnik – sekretarz Rady

 

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW:

dr Marta Materska-Samek

 

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW:

 

Tomasz Borys