Sekretariat

Adres

ul. Łojasiewicza 4 (II piętro), 30-348 Kraków

tel.: (012) 664 55 67: studia pierwszego i drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

(012) 664 56 07: studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne (dzienne)

 

Sekretariat jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00

Sprawy studenckie: od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00-14.00

 

mgr Małgorzata Czarnik

e-mail: malgorzata.czarnik@uj.edu.pl
Sprawy dydaktyczne: studia pierwszego i drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

Sprawy pracownicze: umowy, pensum dydaktyczne, sprawozdawczość

mgr Małgorzata Mrugalska


e-mail: m.mrugalska@uj.edu.pl
Sprawy dydaktyczne: studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne (dzienne)

Zobacz również