Witaj na oficjalnej stronie ISzA UJ

 

Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie zasad realizacji zajęć w semestrze letnim r.a. 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych na WZiKS UJ

 

Prosimy na bieżąco śledzić komunikaty na stronie Wydziału  (https://wzks.uj.edu.pl/koronawirus​).

 

Zgodnie z zapowiedziami Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał Rozporządzenie przedłużające ważność legitymacji studenckich do 31.05.2020 r. bez konieczności ich elektronicznego przedłużania.
Przepis ten dotyczy wszystkich legitymacji studenckich, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze 2019/2020.

Rozporządzenie znajduje się pod następującym linkiem:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/420

 

Komunikat Dziekana w sprawie organizacji pracy Biblioteki Wydziałowej WZiKS od dnia 25 maja br.

 

Rekrutacja. Informacje dla kandydatów (kierunek Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach)

 

Podstawowym źródłem informacji dla osób zainteresowanych studiowaniem w naszym Instytucie jest główna strona UJ z wszystkimi zasadami rekrutacji na studia dla obywateli polskich oraz obywateli innych krajów: www.rekrutacja.uj.edu.pl

Aktualny katalog studiów zawierający kryteria kwalifikacji, terminy, limity i inne informacje można znaleźć na stronie www.irk.uj.edu.pl

 

Nabór na rok akademicki 2020/2021

 

Karta studiów dla kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Karta studiów dla kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, studia stacjonarne drugiego stopnia

Karta studiów dla kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, studia niestacjonarne (dawniej zaoczne) pierwszego stopnia

 

O Instytucie

 

 

 

Instytut Sztuk Audiowizualnych łączy wielowiekowe dziedzictwo i prestiż Uniwersytetu Jagiellońskiego z najnowszymi metodami kształcenia w zakresie wiedzy o filmie, mediach audiowizualnych i grach wideo.

Wszyscy nasi studenci otrzymują możliwość zdobywania wiedzy w nowocześnie wyposażonych salach III Kampusu UJ. Zapewniamy im kontakt z wybitną kadrą naukowo-dydaktyczną oraz satysfakcję ze studiowania na wyjątkowej uczelni i w oferującym wiele atrakcji Krakowie. Każdy z naszych studentów może korzystać z internetowych baz książek i czasopism, rozwijać swoje pasje pod kierunkiem wykładowców, poszerzać wiedzę i międzynarodowe kontakty dzięki licznym ofertom stypendiów zagranicznych, a także współpracować z niezwykle aktywnymi studenckimi kołami filmoznawców i medioznawców.

Studiowanie w Instytucie Sztuk Audiowizualnych to nie tylko możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji, ale też rozwijania swoich zainteresowań i łączenia kinofilskiej przyjemności z pogłębionymi badaniami nad kulturą audiowizualną.

Fot. z archiwum Instytutu, fotografia otworkowa wykonana przez studentów ISzA UJ.

 

 

My na Facebooku