Wideoteka

WYPOŻYCZALNIA KASET WIDEO & PŁYT DVD

 

Wszyscy studenci filmoznawstwa mają prawo pożyczać filmy wyszczególnione na liście wywieszonej w wypożyczalni. Pozostałe filmy dostępne są do oglądania tylko na miejscu (należy wcześniej, najlepiej podczas mojego dyżuru, zarezerwować u mnie termin, kasetę/płytę i w ustalonym dniu skontaktować się ze mną).

Lista filmów do wypożyczania - plik do ściągnięcia

Filmy „do zwrotu", poza wyznaczonymi godzinami, można zostawiać dla mnie w mojej przegródce przy sekretariacie.

 

WARUNKI WYPOŻYCZANIA

 

W trakcie mojego dyżuru proszę przyjść z wykonanym przez siebie „rewersem", na którym powinny się znaleźć: imię, nazwisko, rok, rodzaj studiów, data i numer kasety/płyty. Filmy (maksymalnie 2 kasety/płyty) można wypożyczać tylko na jeden tydzień (2 tygodnie w przypadku s. zaocznych).

 

Terminy dyżurów

 

piątek 11.00 - 13.00

 

Ryszard Haja tel. (012) 664 56 19